GAMING GeForce RTX 3090 Ti AMP Extreme Holo

[XF 開箱] RTX 30 系列最終版 24GB GDDR6X‧10752 CUDA‧18+3 相供電 ZOTAC GAMING GeForce RTX 3090 Ti AMP Extreme Holo

序言 面對玩家對遊戲畫質的要求越來越高,要提升遊戲體驗就必需要有一張可應付的顯示卡。雖然目前高階顯示卡的售價依然高企,其實仍不乏部份高階玩家樂意選擇。今日,NVIDIA 就正式推出相信是 RTX 30 系列內最旗艦的產品 GeForce RTX 3090 Ti,而今次就收到 ZOTAC 所提供的 GAMING GeForce RTX 3090 Ti AMP Holo 為大家進行測試。   最強 Ampere 核心 今次 GeForce RTX 3090 Ti