TS-653D-4G

[XF 開箱] 效能翻倍?QNAP TS-x53D 2.5GbE 中階 NAS

  QNAP TS-x53B / TS-x53Be 系列已經推出了超過一年,等了這麼久,Intel 也終於推出了新的 CPU,讓 QNAP 可以更新 Intel 平台的中階 NAS 機種。今次要介紹的是 QNAP TS-x53D 系列,除了升級到新一代 Intel CPU 外,也把沿用已久的 1GbE 升級成 2.5GbE,突破以往 1GbE 的效能瓶頸,讓 NAS 能充分發揮應有的效能,改善檔案傳輸速度,增加生產力。 QNAP TS-253D / TS-453D / TS-6