Club SIM

而家搞優惠,要比錢IT,如果唔係下場係........

今時今日搞優惠,唔比錢IT狗真係好易出事!今日網上就熱傳免費M記放題,事源就係Club SIM搞優惠,可以請朋友免費食M記,用家只需要登入特定連結,在登入Club SIM賬戶後,在M記店員面前輸入PIN碼,按確認後會跳到另一個顯示成功換領頁面,即可成功換到M記餐一個! 由於換領過程過於簡單,又未能讓M記店員輕易核實真偽,有網民看準這個漏洞,仿製另一個相同外觀的網頁,仿製網頁與官方設計非常相似,只要按下確認,就會去到另一個仿冒的確認頁面,相信大部份店員未有察覺網頁是仿冒,所以有不少市民成功換領套