[XF 開箱] 入門 10GbE NAS 小升級:TS-431KX vs TS-431X3

早前大王為大家介紹過 QNAP 在 2020 年新推出的入門機種,當中包括由雙核心升級到四核心的 TS-x31 … 繼續閱覽 [XF 開箱] 入門 10GbE NAS 小升級:TS-431KX vs TS-431X3